Nieuws

23
jun
2022

Dit was ons jubileum!

Dit was ons jubileum!

Met een blij gevoel kijken we terug op onze bijeenkomst op 11 juni, ter ere van ons 40-jarig bestaan. Een zonnige dag waarop we met zo'n zeventig deelnemers bij elkaar kwamen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) met uitzicht op het IJ. Er werden ervaringen gedeeld en herinneringen opgehaald; informatie uitgewisseld en naar muziek geluisterd. En er was plaats voor een lach en een traan.  

De presentatie deze middag was in de deskundige handen van Diana Matroos, die vanuit haar werk als journaliste bekend is met de DES-problematiek. Zij leidde de sprekers in, interviewde enkele gasten en betrok de zaal bij het programma. 
Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door violist Fiachra de hOra, student aan het Conservatorium, die enkele prachtige stukken van Bach speelde. 

Naast de presentaties van gynaecoloog Marian Mourits en jurist/onderzoeker Karlijn van Doorn waren er ook bijzondere voordrachten van DES-dochters Marlies Koster en Ingrid Seeboldt.  

Irritante muggensteek

Ingrid Seeboldt vertelde op ons 35-jarig jubileum over haar ervaringen als DES-dochter. Ze kreeg op zeer jonge leeftijd kanker, werd geen moeder en ook geen oma. Deze middag vertelde zij hoe het met haar gaat nu ze met pensioen is en ze vrijwilligerswerk doet als penningmeester bij het DES Centrum. Ook is ze vrijwilliger in een inloophuis voor kankerpatiënten. Hier kan ze uit eigen ervaring aan kankerpatiënten vertellen dat praten helpt. “Het DES Centrum heeft mij destijds met praten echt uit een put en een depressie geholpen. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor.” 
Ze is een blijmoedige vrouw met plezier in haar leven. Maar het feit dat ze geen moeder en oma is geworden steekt toch af en toe nog. “Geen grote bijensteek hoor, maar een irritante muggensteek. En die kan verdomd lelijk jeuken.” 

De beste ideeën

Marlies Koster, die 25 jaar actief is geweest voor het DES Centrum, vertelde aan de hand van foto's over speciale momenten in de geschiedenis van onze stichting. Van alles kwam voorbij. De campagnes om bekendheid te geven aan de DES-problematiek (van foto's op vrachtwagens tot gesprekken met DES-moeders en –dochters op de Libelle beurs), de totstandkoming van de juridische schaderegeling, het planten van bomen in het Wilhelminabos en het geweldige werk van de contactvrouwen. “We deden het werk met een geweldige groep vrouwen. Als we bij elkaar waren lachten we veel maar kwamen we ook tot de beste ideeën.” 

Input van achterban zó belangrijk!

Bestuurslid Marjet Korf kon door ziekte niet ‘live’ aanwezig zijn op de bijeenkomst maar dankzij een onlineverbinding was ze er toch bij. Ze vertelde dat het DES Centrum haar werk niet kan doen zonder de input van haar achterban. Dat bleek vorig jaar toen onze enquête door bijna 700 mensen werd ingevuld. En dat bleek ook deze middag, bij de presentaties van Marian Mourits en Karlijn van Doorn. Beiden hadden een onderzoek gedaan waarbij de medewerking van DES betrokkenen van essentieel belang was.  

Vervolgonderzoek NKI

Ook in het vervolgonderzoek naar het risico op kanker bij DES-dochters, dat het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in opdracht van het DES Centrum gaat doen, is de input van DES-dochters onontbeerlijk. Floor van Leeuwen van het NKI vertelde tijdens de bijeenkomst dat hierbij de gegevens van duizenden DES-dochters uit het zogeheten DES-net project gekoppeld worden aan de landelijke kankerregistratie. Floor is heel blij dat het DES Centrum dit onderzoek financieel mogelijk maakt.  

"Ik zou sowieso geboren zijn"

Kunstenaar en DES-dochter Petra Kroon werd door Diana Matroos geïnterviewd. Petra's fotoproject met de titel “Ik zou sowieso geboren zijn” is te zien in ons jubileumboek en op de bijbehorende fototentoonstelling. De foto's vertellen Petra's eigen DES-verhaal maar ook dat van andere vrouwen. “Deze tentoonstelling komt daarom heel dicht bij mij en mijn omgeving. Dat geeft het wel een extra lading.”  

Bestuurslid en DES-dochter Irene Goes overhandigde het eerste exemplaar van het jubileumboek aan haar moeder. Ook de OBA kreeg een exemplaar. In de bibliotheek stond tot nu toe maar één boek over DES, liet de vertegenwoordiger van de OBA weten, dus het is mooi dat dit boek er is.  

Na afloop kon er bij een borrel verder gepraat worden en werd de tentoonstelling bezocht. Een mooie rol was nog weggelegd voor de Complimentenmeisjes, die de gasten tijdens de borrel een persoonlijk kaartje met complimenten gaven. 

De fototentoonstelling is nog te zien tot 9 juli in de OBA, Oosterdokskade 143 in Amsterdam. 

Ben je geïnteresseerd in het jubileumboek "Ik zou sowieso geboren zijn"? Na de zomer hoor je meer over de mogelijkheden om dit in bezit te krijgen. Hou onze nieuwsbrief in de gaten.  

De tentoonstelling en het boek zijn gefinancierd door het DES Centrum. 

Meer over de presentaties van Marian Mourits en Karlijn van Doorn verderop op de website en in de nieuwsbrief.