Organisatiestructuur

Hoe zien we eruit?
Het DES Centrum is een stichting met een bestuur. De dagelijkse uitvoering berust bij ‘het bureau’, gerund door één beleidsmedewerker. Zij krijgt ondersteuning van vrijwilligers, over het algemeen ervaringsdeskundigen. Via een wetenschappelijke commissie stimuleert, faciliteert, volgt en krijgt het DES Centrum advies over wetenschappelijk onderzoek.

Het bestuur
Het DES Centrum kent een bestuur van vier leden. Conform de statutaire verplichting is minstens de helft van de bestuursleden zelf DES-betrokkene. Bestuursleden van het DES Centrum hebben recht op een onkostenvergoeding volgens het vrijwilligersbeleid. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Voorzitter: Dr. Willy Ophelders (gepens. Directeur Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Penningmeester: Mevr. Ingrid Seeboldt (gepens. Coördinator hulpverlening probleemgezinnen, gemeente Amsterdam).
  • Secretaris: Marjet Korf (communicatieadviseur)
  • Algemeen lid: Mevr. Carla Ligterink (projectleider en teamcoördinator)


Het bureau

De dagelijkse uitvoering berust bij het bureau. Bij het bureau werkt één betaald personeelslid: Marije Kencki (beleidsmedewerker). Zij is in dienst van het DES Centrum en ontvangt salaris conform de CAO Welzijn.

De vrijwilligers
Het DES Centrum krijgt ondersteuning van (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Zij geven, vaak vanuit eigen expertise, inbreng bij activiteiten en werkzaamheden van het DES Centrum. Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding volgens het vrijwilligersbeleid.

De ledenadministratie
Het DES Centrum heeft zijn ledenadministratie ondergebracht bij het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) in Nijkerk.

De wetenschappelijke commissie
Het DES Centrum heeft een Wetenschappelijke Commissie opgezet. Deze stimuleert, faciliteert en volgt wetenschappelijk onderzoek naar de langetermijngevolgen van blootstelling aan DES. Ook adviseert de commissie het DES Centrum over DES-gerelateerde zaken. De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar.

Wetenschappelijke-commissieleden:

  • Dr. Matti Rookus, Voorzitter, projectcoördinator DES-net Project, afdeling Epidemiologie van het NKI-AVL
  • Prof. dr. ir. Floor E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, hoofd afdeling Epidemiologie van het NKI-AVL
  • Dr. Ir. Janneke Verloop, Senior Adviseur Borstkanker en onderzoeker bij Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL)
  • Dr. Brigitte F.M. Slangen, Divisiehoofd Gynaecologie en Oncologie in het Maastricht UMC+
  • Dr. Hester van Boven, Patholoog Anatoom bij het NKI-AVL