Nieuws

24
jun
2022

DES-controles op jonge leeftijd

DES-controles op jonge leeftijd

Hadden gynaecologische controles op jonge leeftijd invloed op het seksueel functioneren van DES-dochters? Daarover ging het onderzoek waarvan Marian Mourits op de jubileumbijeenkomst de resultaten presenteerde. 

Marian, gynaecoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het DES Centrum, stelde zichzelf bovenstaande vraag naar aanleiding van gesprekken die zij voerde in haar spreekkamer. 

Als voorbeeld legde zij de situatie voor van een DES-dochter, alleenstaand, onder controle bij de gynaecoloog vanaf haar twaalfde jaar. Zij heeft angst voor kanker, angst voor gynaecologisch onderzoek en angst en onzekerheid over seksuele relaties na een periode van vaginisme.  

In onderzoeksliteratuur is nauwelijks iets te vinden over seksuele gevolgen voor DES-dochters. De onderzoeken gaan bijna allemaal over kanker, vruchtbaarheid en zwangerschap. 

Eigen onderzoek

Marian deed via het DES Centrum een oproep aan DES-dochters voor medewerking aan een eigen onderzoek. Dat dit onderwerp leeft onder DES-dochters bleek wel uit het feit dat 8 vrouwen al binnen 24 uur op de oproep reageerden. In totaal reageerden 10 vrouwen, waarvan 9 een ingevulde vragenlijst retour stuurden. 

Uit de antwoorden van de DES-dochters bleek onder meer dat het eerste gynaecologische onderzoek gemiddeld op 15-jarige leeftijd plaats vond. (De jongste was 11 jaar). In 8 gevallen was de gynaecoloog een man, terwijl 8 vrouwen aangaven de voorkeur te geven aan een vrouw als gynaecoloog.  

7 vrouwen gaven aan dat het eerste onderzoek pijnlijk was. 8 vrouwen vinden het onderzoek nu niet pijnlijk meer en 7 vrouwen gaven aan nu niet meer op te zien tegen het onderzoek. 

Op de vraag of de vrouwen dachten dat de DES-controles invloed hebben gehad op hun seksuele voorkeur, antwoordden allen ontkennend.  

Op de vraag of ze dachten dat de DES-controles invloed hebben gehad op hun seksuele beleving, antwoordden 7 van de 9 vrouwen bevestigend.  

Hoe gaat dit anno 2022? 

In haar presentatie gaf Marian aan dat tegenwoordig geen gynaecologisch onderzoek meer wordt gedaan bij meisjes en jonge vrouwen die nog geen seksuele ervaring hebben. Als zo'n onderzoek wel nodig is, dan wordt dit onder (lichte) narcose uitgevoerd. 

Conclusies 

Dit betreft slechts een klein onderzoek, maar de resultaten zijn indrukwekkend. Duidelijk is ook dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar seksuele implicaties van DES-controles. Er zou gekeken kunnen worden of er onder de achterban behoefte is aan verder onderzoek.  

Het DES Centrum zal de resultaten van deze pilot bespreken met de Wetenschappelijke commissie.