DES Fonds voor DES-moeders, -dochters en -zonen

Onder druk van de rechtszaak van zes DES-dochters tegen de farmaceutische industrie is in 2000 een Fonds opgericht voor DES-betrokkenen. Het DES Fonds is bedoeld om uitkeringen te doen aan DES-moeders die tijdens hun zwangerschap DES gebruikten en aan de dochters en zonen uit die zwangerschappen. Deze vrouwen en mannen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering, wanneer zij aandoeningen hebben die aan gebruik van DES tijdens de zwangerschap gerelateerd kunnen worden. Farmaceutische bedrijven en verzekeraars hebben, na onderhandelingen met het DES Centrum, voor dit Fonds een bedrag van 38 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Voor het doen van uitkeringen is door partijen een zogenaamde collectieve regeling opgesteld. Deze regeling is geldig voor alle DES-betrokkenen in Nederland die voldoen aan de voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. De regeling is gemaakt om DES-betrokkenen zekerheid te geven over een uitkering. Voorkomen is dat zij zelf een jarenlange kostbare juridische procedure moeten voeren waarvan de uitkomst onzeker is.

Aanmelden voor deze regeling is alleen nog mogelijk:

  • binnen een jaar nadat een diagnose is gesteld die een gevolg is van DES gebruik
  • voor DES dochters die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt en kinderloos zijn gebleven
  • voor DES gedupeerden die aannemelijk kunnen maken dat zij eerder niet op de hoogte waren van de schaderegeling

Er zijn uitkeringen mogelijk voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen.
Een DES-moeder, DES-dochter of DES-zoon kan in aanmerking komen voor een uitkering indien:

  • de moeder vóór 1977 DES heeft gebruikt tijdens de zwangerschap (van de DES-dochter of DES-zoon)
  • terwijl zij in Nederland haar woon- of verblijfplaats had
  • en in Nederland het DES-preparaat verkreeg

 

Voor meer informatie over deze uitkeringsregeling, kijk op de site van het DES Fonds.
Daar is ook de Vaststellingsovereenkomst en het bijbehorende rapport met toelichting op de (totstandkoming van) de categorieindeling te vinden.