DES Fonds voor DES-kleinkinderen

De DES Vroeggeboorteregeling van het DES Fonds

In 2015 heeft het DES Fonds de Vroeggeboorteregeling geopend. Deze is bedoeld voor te vroeg geboren kinderen van DES dochters die schadelijke gevolgen hebben overgehouden aan hun vroeggeboorte.

Te vroeg geboren kinderen van DES-dochters kunnen een uitkering aanvragen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Aannemelijk maken dat hun moeder een DES-dochter is, en dat de DES-preparaten die hun oma gebruikte in Nederland zijn verkocht;
• Bewijzen dat zij te vroeg geboren zijn (uit een zwangerschap van minder dan 37 weken), en dat die vroeggeboorte geen duidelijke oorzaak had die niets met DES te maken kan hebben;
• Bewijzen dat zij blijvende schade ondervinden van hun vroeggeboorte. De regeling erkent als vroeggeboorteschade: slechthorendheid, slechtziendheid, epilepsie, verstandelijke beperking en cerebrale parese.

Op de speciale site van het DES Fonds staat precies aan welke voorwaarden een aanvrager moet voldoen. Veel DES-dochters hebben in het verleden zelf een uitkering ontvangen van het DES Fonds. Als zij een machtiging tekenen, kan hun zoon of dochter gebruik maken van bewijsstukken die al bij het DES Fonds aanwezig zijn.

De regeling voorziet in voorlopige uitkeringen voor kinderen vanaf 8 jaar, en definitieve uitkeringen voor 18-plussers. U moet de definitieve uitkering aanvragen voordat u 20 jaar wordt. DES-kleinkinderen die al 18+ zijn hebben 2 jaar de tijd vanaf de opening van het DES Fonds.

De DES Vroeggeboorteregeling is door de rechter aangewezen als dé (enige) weg om schadevergoeding te vragen. Het DES Centrum is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de regeling. Als belangenbehartiger van DES-betrokkenen zijn wij van mening dat deze regeling een goede manier is om de nare gevolgen van DES juridisch af te wikkelen.
De openstelling van deze schaderegeling is een mijlpaal in de DES-geschiedenis. Het aanvragen van een uitkering uit het DES Fonds is geen kleinigheid. Wie hulp nodig heeft kan een beroep doen op het DES Centrum. 

Het belangrijkste doel van de regeling is erkenning van het leed dat DES-betrokkenen – ook nog in de derde generatie – te dragen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat de DES Vroeggeboorteregeling die functie zal hebben.

Op 11 december 2013 hebben het DES Centrum, de farmaceutische bedrijven en de verzekeraars van die bedrijven een officiële overeenkomst gesloten. Zij hebben daarin vastgelegd hoe de regeling voor Vroeggeboorte eruit ziet. 

Download hier de Vaststellingsovereenkomst en de bijlagen.

In het DES Rapport vind je de inhoud van de regeling, met achtergrondinformatie.

Zijn er onduidelijkheden? Lees dan eerst hier de meest gestelde vragen en antwoorden. Zit je vraag hier niet bij, vul dan het formulier in voor de Helpdesk.