Bewijs documenten en Medische dossiers

Wie een uitkering wil krijgen, moet twee soorten bewijsdocumenten leveren:

  • bewijsdocumenten om blootstelling aan het DES-hormoon aan te tonen
  • bewijsdocumenten van de DES-gerelateerde aandoening die aanvrager heeft.

Daarnaast moet worden aangetoond dat DES werd voorgeschreven in Nederland, vóór 1977, terwijl de moeder in Nederland woonde.

Voor het bewijzen van de blootstelling is een kopie uit het dossier van de DES-moeder natuurlijk het beste bewijs. En voor het bewijs van de aandoening is het eigen medisch dossier het meest voor de hand liggende bewijs.
Maar niet altijd zijn deze dossiers meer beschikbaar. Het DES Fonds geeft mogelijkheden om diverse alternatieve bewijsdocumenten te kunnen leveren. Deze alternatieven staan precies beschreven in de Regeling uitkeringen voor DES-betrokkenen.
Bij het invullen van het aanvraagformulier wordt vanzelf duidelijk welke bewijsdocumenten voor aanvrager van toepassing zijn. Vul dus eerst de aanvraag in voordat u zelf op zoek gaat naar bewijsdocumenten. Niet altijd is het nodig om uw dossier bij de arts of het ziekenhuis op te vragen.
Het DES Centrum heeft een informatieblad uitgegeven met uitleg over alle bewijsmogelijkheden. Klik hier om dit Informatieblad nr. 1 te downloaden.


DES-net verklaringen
Speciale bewijsdocumenten zijn de DES-net verklaring. Indien uit deze verklaringen blijkt dat betrokkene is blootgesteld aan DES en/of een bepaalde aandoening heeft gehad, dan mag de DES-net verklaring worden gebruikt als bewijsdocument voor resp. blootstelling en/of de betreffende aandoening.
In januari 2007 is hierover door het DES-net Project een brief gestuurd aan:

  • deelneemsters aan het DES-net Project van het NKI
  • voor wie gezocht is naar hun medisch dossier.

In de brief staat dat in het medisch dossier gezocht is naar informatie over de DES-gerelateerde aandoening en/of de blootstelling van de betreffende deelneemster.
Deze informatie is mogelijk te gebruiken bij het indienen van een aanvraag bij het DES Fonds.
De DES-net verklaringen kunnen alleen na uw toestemming worden toegestuurd.
U kunt ze opvragen bij het DES Centrum.

Het DES-net Project doet onderzoek naar de lange-termijn-gezondheidseffecten bij DES-dochters. Dit onderzoek is in maart 2000 gestart. DES-dochters die geregistreerd zijn bij het DES Centrum zijn gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Voor dit onderzoek worden de relevante medische dossiers van deelneemsters opgevraagd. Het DES-net Project wordt uitgevoerd door het NKI (Nederlands Kankerinstituut). Het is vanaf 2009 niet meer mogelijk om nog deel te nemen aan het Project.