Nieuws

1
okt
2013

“Tijden veranderen. Het DES Centrum ook”.

“Tijden veranderen. Het DES Centrum ook”.

“We werken hard aan een DES Centrum met een nieuwe organisatiestructuur”, zegt Maria Zwart, directeur van het DES Centrum. “Mensen gaan dat merken, bijvoorbeeld in onze bereikbaarheid. Maar ons streven is om de dienstverlening op pijl te houden. Tijden veranderen. Wij ook”.

Tijdlijn

Het DES Centrum bevindt zich in een heel andere tijd dan toen het in 1981 werd opgericht. De vraag van de achterban, de DES-betrokkenen, is veranderd. De wijze van communiceren is veranderd. En ook de informatievoorziening. “Vroeger beantwoordden 3 mensen dagelijks alle vragen van DES-betrokkenen aan de telefoon”, zegt Maria Zwart. “Op dit moment ben ik de enige om die vragen te beantwoorden en vanwege werkzaamheden buiten de deur kan ik er niet altijd zijn. Ook in de nieuwe organisatie zal de Infolijn niet altijd geopend zijn. Maar het DES Centrum is en blijft een organisatie die kwalitatieve kennis en voorlichting geeft én in de gaten houdt hoe het met DES betrokkenen gaat. Dat vind ik belangrijk.”

 

Vrijwilligers en het netwerk

Kim Karsenberg die jarenlang bij het DES Centrum heeft gewerkt en onlangs ander werk heeft gevonden, wordt in het kader van het ‘nieuwe DES Centrum’ niet vervangen. Het DES Centrum vangt dit nu op met vrijwilligers en mensen uit het netwerk zoals Black Bird Media Productions voor de communicatie. Want het DES Centrum wil de projecten waarin het participeert goed afronden. Maria Zwart: “Projecten zoals bijvoorbeeld de kwaliteitscriteria die we hebben geformuleerd voor de screening van DES-dochters. Daar komt heel binnenkort een webapplicatie over online, die een online hulp is voor DES-dochters.”

 

Waakhond

Het DES Centrum brengt nog steeds  mensen bij elkaar. Bijvoorbeeld op facebook. “We willen dat facebook een community wordt die blíjft, zodat er een plek is waar DES-betrokkenen naar toe kunnen en onder lotgenoten kunnen zijn. En tegelijk is facebook een belangrijke bron van informatie voor bestuur en bureau van het DES Centrum. Of deze community al zelfvoorzienend werkt? Helaas nog niet. Het vraagt om een actieve rol van de achterban. Dus, als er iets is, stel die vraag! Maar ook: als we vragenlijsten rondsturen, vul ze in! Voor ons is het belangrijk om te zien wat er leeft. Alleen als mensen zich laten zien, kunnen we waakhond zijn en beter ons werk doen.”

 

Donateurs

“Donateurs hebben we héél hard nodig. Subsidie krijgen we straks bijna niet meer en als we geen middelen hebben kunnen we niets meer doen. Door de bezuinigingen kan belangenbehartiging straks geen prioriteit meer krijgen, terwijl we nog steeds wel onderwerpen zien die aandacht verdienen. Zoals bijvoorbeeld nadenken over de mogelijkheden voor een expertisecentrum voor langetermijn effecten van de behandeling van gynaecologische kanker. Belangrijk voor vrouwen die op jonge leeftijd clearcellkanker kregen. Maar ook om in de toekomst het screeningsprotocol te kunnen evalueren.”

 

Blijf in contact!

“De combinatie van bezuinigingen en afslanken komt voor ons eigenlijk ook op een goed moment. Is dat vreemd om te zeggen? Misschien. Maar er zijn nou eenmaal minder vragen van DES-betrokkenen. Het is goed, nuttig, nodig  én gezond om ons voor te bereiden op de toekomst. In die toekomst is wel een grote rol voor de achterban weg gelegd: blíjf met ons online in contact! alleen dan kunnen we de ontwikkelingen blijven volgen.”