Nieuws

16
mei
2022

Financiële reserve juridische kosten nu naar NKI-onderzoek

Financiële reserve juridische kosten nu naar NKI-onderzoek

Al jaren heeft het DES Centrum een financiële reserve voor juridische kosten. Die kosten werden in het verleden gemaakt voor de totstandkoming van de schaderegeling. Nu er op dat vlak geen juridische procedure meer gevoerd wordt heeft het bestuur besloten deze reserve aan te wenden voor de financiering van het NKI-onderzoek.

De financiële buffer werd jaren geleden aangelegd voor de bekostiging van juridische procedures in de aanloop naar de schaderegeling. Daar zaten destijds ook financiële bijdragen van donateurs bij. 
Van het oorspronkelijke bedrag van ruim € 150.000 is nu nog € 28.000 over. Van juridische kosten is nu geen sprake meer, waardoor het geld al jaren ongebruikt op de balans staat. Het bestuur vindt het NKI-onderzoek een waardevolle bestemming voor dit geld. 

In opdracht van het DES Centrum start het NKI binnenkort met een vervolgonderzoek naar het risico op kanker bij DES-dochters.