Nieuws

20
aug
2020

Inzage in medisch dossier

Inzage in medisch dossier

Vanaf 1 juli hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier. 

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat 90% van de patienten dit toejuicht. Wat ze daarbij wel belangrijk vinden is dat inzage eenvoudig moet zijn, net zo makkelijk als het bekijken van je bankgegevens. Daarnaast wil 82% zijn gegevens zelf kunnen delen met zorgverleners. De Patiëntenfederatie pleit daarom voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een app of een website waar je je gezondheidsgegevens zelf kunt verzamelen, beheren en delen. 

De tot nu toe beschikbare PGO's zijn nog in ontwikkeling. Om deze PGO's zo snel mogelijk beschikbaar te maken werkt de Patiëntenfederatie samen met het Ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners, ICT-leveranciers en stichting MedMij. Deze laatste ziet m.n. toe op het veilig uitwisselen van medische gegevens.