Nieuws

28
mei
2020

Verruiming schaderegeling CCAC

Verruiming schaderegeling CCAC

Het DES Fonds heeft de schaderegeling bij CCAC aangepast. CCAC (clear cell adeno carcinoom) is een zeldzame vorm van kanker.

DES-dochters bij wie tussen de leeftijd van 50-59 jaar CCAC van de vagina of baarmoederhals is vastgesteld, komen in aanmerking voor een uitkering mits zij bewijs van DES blootstelling kunnen aanleveren. 

Daarnaast wordt aan DES-dochters waarbij CCAC van de vagina of baarmoederhals is vastgesteld tussen de 40-49 jaar een uitkering toegekend, ook als zij geen bewijs van DES blootstelling hebben. 

Nabestaanden van een DES-dochter die in één van deze categorieën thuishoort, kunnen aanspraak maken op de nieuwe uitkering. Zij moeten zich vóór 1 september a.s. bij het DES Fonds melden. 

Waarom deze aanpassing?

Matti Rookus, onderzoeker bij het NKI-AVL en voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van het DES Centrum, zegt: “Een update van de resultaten van het DES-net cohort laat zien dat het risico op CCAC van de vagina of baarmoederhals tussen de 40-49 jaar nog steeds sterk verhoogd is. Het cohort is nog niet oud genoeg om een duidelijke uitspraak te doen over het risico op oudere leeftijden.”

Met dit cohort wordt de groep vrouwen bedoeld die in het verleden aan het DES-net Project heeft meegedaan en die nu met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie gevolgd wordt voor het optreden van kanker. Het DES Centrum heeft aan het NKI-AVL gevraagd de update uit te voeren. Om het risico op CCAC op oudere leeftijd in kaart te brengen is het plan om in de toekomst opnieuw zo’n update te doen. 

Inmiddels is een brief gestuurd naar DES-dochters die eerder een afwijzing van het DES Fonds kregen, maar nu met de verruiming van de regeling alsnog in aanmerking komen voor een schadevergoeding of een aanvulling van hun schadevergoeding. 

Heb je geen brief ontvangen, maar denk je wel volgens bovenstaande informatie aanspraak te kunnen maken op een uitkering? Meld je dan aan bij DES Fonds www.desfonds.nl