Nieuws

2
mei
2019

Steeds meer vrouwelijke specialisten

Steeds meer vrouwelijke specialisten

Bij bepaalde medisch specialismen, zoals Dermatologie en Gynaecologie, wil een aanzienlijk deel van de vrouwelijke patiënten het liefst behandeld worden door een vrouwelijke arts. Gelukkig voor hen zijn er steeds meer vrouwelijke specialisten.

Uit de Specialistendatabase, beheerd door MediQuest, blijkt dat gemiddeld genomen 38% van de specialisten in een ziekenhuis een vrouw is. Bij Dermatologie is dit gemiddelde 56%. Voor gynaecologie geldt zelfs een nog hoger percentage: maar liefst 62% van de gynaecologen is vrouw. 

Naast deze toename van het aantal vrouwelijke specialisten valt verder op dat het aantal specialisten ouderengeneeskunde (klinisch geriaters of internisten) per ziekenhuis over het algemeen laag is. En dat terwijl het aantal ouderen toeneemt. Ter vergelijking: in een ziekenhuis werken gemiddeld 13 cardiologen (specialist hart- en vaatziekten), naast een gemiddelde van 4 specialisten ouderengeneeskunde. 

Bron: 'Medisch specialisten: wat ons opvalt' door MediQuest.