Nieuws

25
apr
2019

DES middag 15 juni in Kamerik

DES middag 15 juni in Kamerik

Op zaterdag 15 juni organiseren we een DES middag in Kamerik. Je bent van harte uitgenodigd!

We hebben een afwisselend en informatief programma. Zo zal Matti Rookus, de voorzitter van onze Wetenschappelijke Commissie, jullie informeren over onderzoek naar de gevolgen van DES voor de derde generatie. Verder vertelt Geeri Bakker over haar ervaringen als DES dochter en over haar nieuwste boek "Wit". Daarnaast is er de fototentoonstelling van DES dochter Petra Kroon over DES moeders en - dochters. Petra vertelt over de achtergronden van de foto's en ook enkele van de geportretteerde vrouwen zijn aanwezig en vertellen hun verhaal. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, is er ruim gelegenheid voor contact en uitwisseling van ervaringen met andere DES betrokkenen. Dus wil jij......

- met andere DES betrokkenen van gedachten wisselen? 

- op de hoogte worden gebracht van de laatste onderzoeken naar de gevolgen van DES?

- luisteren naar interessante sprekers?

- met bestuursleden van het DES Centrum praten?

Geef je dan snel, maar uiterlijk 30 mei, op, door een e-mail te sturen naar: info@descentrum.nl  

Voorafgaand aan het middagprogramma vindt de donateursvergadering plaats. Deze is alleen toegankelijk voor donateurs van het DES Centrum. Hier kun je de jaarrekening van het DES Centrum inzien en vragen stellen over het beleid aan onze bestuursleden. Laat bij aanmelding voor de middag weten of je de donateursbijeenkomst wilt bijwonen. 

Locatie: Kameryck, Oortjespad 3, Kamerik. www.kameryck.nl