Nieuws

18
feb
2019

DES moeders, -zonen en -kleinkinderen gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek

DES moeders, -zonen en -kleinkinderen gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek

In december vorig jaar stond in de nieuwsbrief een oproep tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen met de DES schaderegeling. Een gevarieerde groep DES dochters die een uitkering hebben ontvangen uit het DES Fonds, heeft op deze oproep gereageerd. Met een aantal van hen heeft onderzoeker Karlijn van Doorn al een interview gehad of ingepland, om de behoeften en ervaringen met de juridische schaderegeling door te nemen. De eerste gesprekken waren voor Karlijn boeiend en leerzaam. 

Om een compleet beeld te krijgen wil Karlijn ook graag nog met DES moeders, DES zonen en (wettelijk vertegenwoordigers van) DES kleinkinderen spreken die een aanvraag voor een financiële compensatie hebben ingediend bij het DES Fonds. Het doel van het onderzoek is te leren van slachtofferervaringen om collectieve schadeafwikkelingsprocedures in de toekomst beter te laten aansluiten op de behoeften van gedupeerden. De resultaten worden gepubliceerd in een proefschrift en mogelijk in andere (wetenschappelijke) publicaties. 

Je komt voor deelname in aanmerking als je een uitkering van het DES Fonds hebt ontvangen, maar ook wanneer je uiteindelijk geen uitkering hebt gekregen, omdat je bijvoorbeeld het bewijs niet rond kreeg. Karlijn zal je thuis opzoeken om je ervaringen te horen; wanneer je dat wenst, kan op een andere plaats worden afgesproken. Uiteraard wordt er strikt vertrouwelijk met je gegevens en de door jou vertelde informatie omgegaan. Er zullen nooit namen en persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt en de resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd.

Wanneer je interesse hebt in deelname, of meer informatie wilt over het onderzoek, kun je contact opnemen met het DES Centrum (voorlichting@descentrum.nl), of met de onderzoeker, Karlijn van Doorn (C.J.M.vanDoorn@uvt.nl).