Nieuws

20
dec
2018

Terugblik en vooruit kijken 2018/2019

Terugblik en vooruit kijken 2018/2019

Wat bracht 2018 ons?

1. Dit jaar was het laatste jaar van ons project VEEL2do. In het voorjaar hielden we een enquête waarin we DES betrokkenen vroegen naar hun ervaringen in de huisartsenpraktijk. Tweederde van de 683 DES-dochters die de vragen beantwoordden bleek het uitstrijkje niet bij de huisarts maar bij de gynaecoloog te laten maken. Verder bleken zowel artsen als DES-dochters niet altijd op de hoogte van het screeningsprotocol. Om die reden ontwikkelden wij een nieuwe flyer waarin het protocol nog eens werd toegelicht. Naar aanleiding van de enquête hebben we een gesprek gehad met het Nederlands Huisartsen Genootschap. Met hen kijken we in 2019 verder hoe we de informatie aan de huisartsen kunnen verbeteren. 

2. Het zal niemand zijn ontgaan: 2018 was het jaar van de nieuwe privacywet, kortweg de AVG. Ook het DES Centrum moest haar maatregelen nemen. Zo hebben we o.a. ons Privacy beleid aangepast. 

3. Na 4 1/2 jaar in het bestuur, is Janneke Verloop in december teruggetreden als bestuurslid. Janneke promoveerde in 2013 op het proefschrift "Long-term health effects after DES exposure in utero". Wereldwijd is haar onderzoek naar de gevolgen van DES toonaangevend. Haar grote kennis over DES en over de geschiedenis van het DES Centrum zijn van grote waarde geweest voor zowel het bestuur als kantoor. Gelukkig heeft Janneke aangegeven voor ons bereikbaar te blijven als vraagbaak. 

Bijna tegelijkertijd mochten wij een nieuw bestuurslid verwelkomen: Ingrid Seeboldt.  Ingrid is al heel lang bij het DES Centrum betrokken, voorheen als voorzitter van de lotgenotengroep CCAC, de laatste jaren als moderator van Facebook. Vorig jaar vertelde Ingrid op de jubileumdag nog over haar ervaringen als DES-dochter. Wij zijn heel blij dat zij het bestuur van het DES Centrum is komen versterken.

En wat zijn onze plannen voor 2019?

1. We verheugen ons nu al op de DES-dag die gepland is op zaterdag 15 juni. We zijn dan opnieuw op die prachtige locatie in Kamerik waar we in 2017 ons jubileum vierden. De organisatie draait al op volle toeren!

2. De nieuwe website zal in 2019 worden gelanceerd. We hebben het voorbeeld al gezien en zijn enthousiast! 

3. Ons beleidsplan loopt tot en met 2019 en dus zullen we ons volgend jaar buigen over plannen voor de toekomst. Jullie inbreng daarbij is belangrijk. Natuurlijk houden we jullie via de website en de DES Flits op de hoogte.