Nieuws

5
dec
2018

Deelname gevraagd aan wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen met DES schaderegeling

Deelname gevraagd aan wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen met DES schaderegeling

Begin 2019 start aan de Universiteit Tilburg een onafhankelijk onderzoek naar de behoeften en ervaringen van DES slachtoffers met de juridische schaderegeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Karlijn van Doorn, docent en onderzoeker.

Karlijn wil graag met DES betrokkenen spreken die een aanvraag voor een financiële compensatie hebben ingediend bij het DES Fonds. Het doel van dit onderzoek is te leren van slachtofferervaringen om collectieve schadeafwikkelingsprocedures in de toekomst beter te laten aansluiten op de behoeften van gedupeerden. De resultaten worden gepubliceerd in een proefschrift en mogelijk in andere (wetenschappelijke) publicaties. 

DES betrokkenen uit verschillende generaties kunnen deelnemen aan het onderzoek. Je komt voor deelname in aanmerking als je een uitkering van het DES Fonds hebt ontvangen, maar ook wanneer je uiteindelijk geen uitkering ontving, omdat je bijvoorbeeld het bewijs niet rond hebt gekregen.

Karlijn zal je thuis opzoeken om je ervaringen te horen; wanneer je dat wenst, kan op een andere plaats worden afgesproken. Uiteraard wordt er strikt vertrouwelijk met je gegevens en de door jou vertelde informatie omgegaan. Er zullen nooit namen en persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt en de resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd.

Wanneer je interesse hebt in deelname, of meer informatie wilt over het onderzoek, kun je contact opnemen met het DES Centrum (voorlichting@descentrum.nl), of met de onderzoeker, Karlijn van Doorn (C.J.M.vanDoorn@uvt.nl).