Nieuws

14
dec
2016

Vroeggeboorteregeling: bescherming eigen vermogen

Vroeggeboorteregeling: bescherming eigen vermogen

Bescherming van eigen vermogen uit DES Fonds-uitkeringen

door Dietske van der Brugge 

Nederland kent een heleboel regelingen die afhangen van je inkomen en je vermogen. Bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, recht op huursubsidie, of de eigen bijdrage voor langdurige zorg. Als je een uitkering hebt ontvangen uit het DES Fonds, zou het zuur zijn als je die weer moet afdragen aan de fiscus of het CAK.

Daarom is het goed om dit te weten:
Een DES Fonds-uitkering telt niet mee voor de inkomstenbelasting

Je hoeft je uitkering uit het DES Fonds niet op te tellen bij je inkomen als je belastingaangifte doet. Er is geen inkomstenbelasting verschuldigd over dit deel van je inkomen.

De uitkering geldt wel als eigen vermogen.

Bij de meeste DES-betrokkenen is de uitkering uit het DES Fonds bescheiden van omvang. Dan verandert je vermogenspositie er nauwelijks door. Sommigen krijgen wél een substantieel bedrag uitgekeerd. Ook dan blijft je eigen vermogen gewoon belast worden in box 3, óók als het vermogen is verkregen door een uitkering uit het DES Fonds.

De uitkering kan buiten de vermogenstoets van het CAK worden gehouden

Als je afhankelijk bent van zorg uit de WMO of WLZ kijkt het CAK naar je eigen vermogen. Afhankelijk van de omvang daarvan moet je een eigen bijdrage betalen. Het deel van je vermogen dat is gevormd door een uitkering uit het DES Fonds kan daarbuiten worden gehouden. Je moet dat wel aanvragen. Op de CAK-site vind je daar een formulier voor; het is geen omslachtige procedure. Of de zorg die je nodig hebt verband houdt met gevolgen van DES is niet van belang.
Let op: als je de CAK-site leest lijkt het of deze vrijstelling alleen geldt voor uitkeringen die gedaan zijn voor 2010, maar dat is niet zo. Het CAK werkt met peiljaren; die liggen altijd 2 jaar vóór het jaar waarin je mogelijk voor een eigen bijdrage wordt aangeslagen. Als er gekeken wordt naar je vermogen in een periode van 10 jaar na verkrijging van de uitkering, kun je bij het CAK vragen om aanpassing van de hoogte van het vermogen dat zij meetellen.

De uitkering telt niet mee voor huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget

Heb je zelf, of heeft je toeslagpartner of medebewoner vermogen, zoals spaargeld en beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kun je geen huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget krijgen. Dit is het geval als je inkomstenbelasting betaalt over je vermogen. Je hebt dan 'voordeel uit sparen en beleggen'. Maar een bepaald deel van je vermogen hoef je niet mee te tellen. Dit heet bijzonder vermogen.

Het deel van je vermogen dat is gevormd door de uitkering uit het DES Fonds geldt als bijzonder vermogen. Je kunt de Belastingdienst dus vragen om je bijzondere vermogen niet mee te tellen. Dat kan pas achteraf. Je moet dus eerst de toeslag aanvragen, de beschikking afwachten, en dan kun je pas een verzoek doen om het bijzondere vermogen niet mee te tellen. Daarvoor kun je het formulier ‘Verzoek bijzonder vermogen toeslagen’ downloaden van de site van de Belastingdienst.

Je kunt geen verzoek meer doen als je de definitieve berekening hebt gekregen. In dat geval moet je bezwaar maken. Vul ook het formulier ‘Verzoek bijzonder vermogen toeslagen’ in en stuur dit samen met je bezwaar op. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening.

Als je vragen hebt over je DES Fonds-uitkering en regelingen die inkomens- of vermogensafhankelijk zijn: laat het ons weten. Wij hebben geen juristen in dienst, maar we kunnen wel meedenken en helpen om instanties te informeren over de aard en achtergrond van het DES Fonds. We helpen je graag!