Nieuws

29
sep
2014

"DES verhaal blijft van groot belang"

Na acht jaar bestuurswerk was het volgens de statuten tijd om het stokje aan iemand anders over te geven. Ellen Meily nam afscheid van het bestuur en van het DES Centrum, maar kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren. Zij vertelt:

"Met een warm gevoel denk ik aan mijn bestuurstijd bij het DES Centrum terug. 

In het bestuur werk je met elkaar als vrijwilligers samen, allemaal met een persoonlijke motivatie en betrokkenheid. En tegelijkertijd vaak naast een drukke baan en verplichtingen. Dit schept een band en maakt dat je met elkaar met respect en vriendschap veel kan doen.

Dit maakt het ook wel eens moeilijk om op tijd activiteiten voor het DES Centrum geregeld te krijgen en de voortgang te bewaken. En in de bestuursvergaderingen hebben we soms moeten concentreren op de hoofdlijnen, om niet te veel in details te verzanden.
Door ieders inzet en de samenwerking met het bureau is het gelukt om een stabiel DES Centrum te behouden, ondanks de sterk teruggelopen subsidies.
In mijn acht jaar betrokkenheid heb ik zowel in het bestuur als bij het bureau een aantal wezenlijke veranderingen meegemaakt. Natuurlijk is het moeilijk geweest om het bureau te moeten reorganiseren. En zeker wanneer medewerkers naar ander werk moesten gaan uitkijken.
Tegelijkertijd ben ik er wel trots op dat we keuzes hebben kunnen maken om voor de toekomst de kennis en informatie van het DES Centrum te kunnen borgen.

Wat mij betreft is en blijft het DES verhaal van heel groot belang voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Wat is de toegevoegde waarde van een medicament/ behandeling, en is het middel voldoende getest op (bij)werkingen voor de doelgroep? Mijn missie is dat we moeten blijven leren en verbeteren.
Als patiënt betekent dit: opkomen voor je persoonlijke vraag. Als medewerker in de zorg: kritisch blijven nadenken over je inzet.
Ik hoop hieraan mijn steentje te hebben bijgedragen."

Ellen, het DES Centrum is je zeer dankbaar voor je inzet en betrokkenheid en wenst je veel succes met je activiteiten in de toekomst!