Nieuws

12
jun
2014

Twee nieuwe bestuursleden begonnen bij DES Centrum

Twee nieuwe bestuursleden begonnen bij DES Centrum

Het DES Centrum heeft de afgelopen periode twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen.

Drs. Kirsten Rauwerda MiF is in februari gestart als penningmeester. Zij volgde daarmee Wim Dubbeldam op.

Kirsten is econoom en heeft diverse posities bekleed binnen de financiële wereld. Zij vertelt: “Als DES-betrokkene heb ik me al vaker afgevraagd hoe ik mijn steentje kon bijdragen aan het DES Centrum. Toen ik op de website van het DES Centrum de vacature voor penningmeester zag, wist ik het antwoord. Ik vind dat het DES centrum als kennis- en voorlichtingscentrum een belangrijke maatschappelijke functie heeft en daar werk ik graag aan mee.”

Dr. Ir. Janneke Verloop (zie foto) trad per 1 mei aan als algemeen bestuurslid. Janneke is geen onbekende voor DES-betrokkenen. Zij promoveerde in maart 2013 met het proefschrift: “Long term health effects after DES exposure in utero.” Hierin werden de resultaten van het DES-Net project bekend gemaakt. Janneke werkt nu als onderzoeker bij de IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland, waar zij zich bezig houdt met onderzoek naar de kwaliteit van zorg van vrouwen met gynaecologische tumoren en mammacarcinoom.  

Janneke voelt zich nog altijd zeer betrokken bij het DES Centrum. “Uiteraard heeft wetenschappelijk onderzoek  daarbij mijn speciale  interesse, maar ik vind het ook heel leuk om mij met meer beleidsmatige zaken bezig te gaan houden,” vertelt zij. “Ik vind het belangrijk dat de continuïteit van het DES Centrum gewaarborgd blijft, dat er aandacht blijft voor wetenschappelijk onderzoek en dat er een instantie blijft bestaan waar DES-betrokkenen terecht kunnen met vragen.”