Nieuws

10
apr
2014

Achterbanpeiling

Achterbanpeiling

Eind 2013 - begin 2014 hield het DES Centrum een peiling onder haar achterban over diverse zaken. Zo werd er o.a. gevraagd naar uw mening over DES Flits en naar wat voor u de meest opvallende zaken waren in het afgelopen jaar. Er waren 748 mensen die de peiling invulden. De meesten van hen waren DES-dochter (666).

Net iets meer dan de helft van de invullers vindt het prima dat de nieuwsbrief digitaal wordt verstuurd. 38% heeft toch liever een papieren versie, maar begrijpt dat de kosten omlaag moeten. 
Op de vraag wat voor de deelnemers het belangrijkste nieuws met betrekking tot de reorganisatie was, antwoordde 55% dat dit de samenwerking met de VSOP betrof. Verder vond 45% de reorganisatie de belangrijkste activiteit van het DES Centrum van 2013. Maar men vond meer belangrijk dan de reorganisatie. Zo gaf 40% aan dat voor hen het belangrijkste nieuws was dat DES-dochters volgens het onderzoek van het DESnet Project geen verhoogde kans op borstkanker hebben. 
45% zag in de aankondiging van een uitkeringsregeling voor prematuur geboren kinderen van DES-dochters het belangrijkste nieuws en 38% gaf aan vooral het screeningsprotocol voor DES-dochters van belang te vinden.

Het DES Centrum wilde graag weten wat de achterban de komende twee jaar van het DES Centrum verwacht. Maar liefst 86% liet weten dat zij wil dat er altijd een plek blijft waar kennis over DES is. Daarnaast gaven 462 mensen aan op de hoogte te willen blijven van het nieuws rondom DES en 326 mensen vonden het belangrijk altijd te kunnen bellen met vragen. Voor ons is dat een teken dat we voorzien in een behoefte. Want laten deze punten nou juist de zaken zijn waar het DES Centrum haar werk op richt!