Persbericht

Persbericht

Schaderegeling voor DES-kleinkinderen van kracht
Den Haag, 16 maart 2015 – Op 17 maart opent het DES Fonds een uitkeringsregeling voor de derde generatie die in verband met gebruik van het DES-medicijn schade heeft geleden. Om uitkeringen te kunnen doen aan te vroeg geboren kinderen van DES-dochters is een bedrag van € 16.500.000,-- beschikbaar; uitkeringen kunnen oplopen tot € 150.000,--.
Het DES Centrum, dat de belangen behartigt van de DES-getroffenen, heeft met een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars, stichters van het DES Fonds, een overeenkomst gesloten voor een schaderegeling voor te vroeg geboren DES-kleinkinderen. Het gerechtshof Amsterdam heeft de regeling getoetst aan de wet en na positieve uitkomst algemeen verbindend verklaard. Daarmee is het een collectieve schaderegeling geworden.
De regeling staat open voor personen met vroeggeboorteschade die verband kan houden met het gebruik tijdens zwangerschap van DES-preparaten door hun grootmoeder. Vroeggeboorte kan leiden tot beperking van gezicht of gehoor, cognitieve beperking, cerebrale parese en epilepsie.
Aanvragen voor een uitkering kunnen vanaf 17 maart 2015 worden ingediend bij het DES Fonds, dat de regeling uitvoert. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.desfondsvroeggeboorte.nl. Daar kan ook een aanvraagformulier worden gedownload.