Bewaartermijn medische dossier

De enige manier om zekerheid te krijgen of de DES-moeder diethylstilbestrol (DES) voorgeschreven heeft gekregen, is via haar medisch dossier. Daarin hoort beschreven te staan welke medicijnen zij tijdens zwangerschappen toegediend heeft gekregen. Meer dan eens komen DES-betrokkenen er echter achter dat dat medisch dossier er niet meer is.
Hier staat alle informatie en kennis die het DES Centrum tot zijn beschikking heeft met betrekking tot het medische dossier op een rij.