Over de regeling

Het Fonds onderscheidt verschillende categorieën voor schades door blootstelling aan DES. Er zijn alleen categorieën voor schades waarvan de relatie met blootstelling aan DES medisch-wetenschappelijk is bewezen.
De categorie-indeling is vastgesteld door de Werkgroep Categorie-indeling. In deze werkgroep zaten deskundigen namens het DES Centrum en namens fabrikanten en verzekeraars. Ook het DES Centrum zelf had zitting in de werkgroep.
Aan elke categorie is een schadebedrag toegekend. Dat is per (sub)categorie verschillend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van:

 • de ernst van de aandoening (psychisch, fysiek, overig)
 • de mate waarin zeker is dat DES heeft bijgedragen aan de klacht (attributief risico).

Voorbeelden van indeling schade
Clear cell kanker geeft veel schade en is met grote zekerheid een gevolg van DES-gebruik.
Ongewenste kinderloosheid bij DES-dochters geeft ook schade, maar is slechts in de helft van de gevallen (mede) veroorzaakt door DES-gebruik. De uitkering voor clear cell kanker is dus hoger dan die voor ongewenste kinderloosheid, vanwege:

 • de ernst van de aandoening
 • een sterker verband tussen DES en clear cell kanker dan tussen DES en ongewenste kinderloosheid.

Voor meer informatie over de categorie-indeling en de bijbehorende uitkeringsbedragen: DES Fonds

Voordelen van het DES Fonds
De Uitkeringsregeling van het DES Fonds heeft een aantal voordelen:

 • Voor alle bekende aandoeningen is een uitkering geregeld. Voor de rechter zouden veel aandoeningen weinig kans maken om schadeloos gesteld te worden, omdat vaak niet kan worden aangetoond dat de aandoening in de individuele situatie door DES werd veroorzaakt.
 • Met de regeling is een eigen juridische procedure voor elke individuele DES-betrokkene niet nodig. Juridische procedures zijn langdurig, kosten geld en zijn vaak emotioneel belastend voor de betrokkene.
 • Het is relatief eenvoudig om een uitkering te krijgen. Het invullen van een aanvraagformulier en het verzamelen van de gevraagde medische dossiers is hiervoor voldoende.
 • De uitkeringsbedragen die in de regeling zijn beschreven, zijn gebaseerd op wat gebruikelijk is in de Nederlandse letselschadepraktijk. De bedragen betreffen kosten die niet vergoed worden uit andere bronnen, zoals een ziektekosten- of sociale verzekering. In de uitkering is meegenomen dat de regeling een schikking is.

Uitkering uit het DES Fonds geen inkomen
De uitkering uit het DES Fonds zou nadelige invloed kunnen hebben op inkomsten- en vermogensbelasting, huurtoeslag, WAO en bijstandsuitkering. Het DES Centrum heeft zich ervoor ingezet om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe is overleg gevoerd met de ministeries van Financiën, Sociale Zaken, VROM en VWS. Dat heeft geleid tot de uitspraken en regelingen, waarmee eventuele nadelige gevolgen van de uitkering op het DES Fonds goeddeels worden weggenomen.
Voor meer informatie: zie Informatieblad nr. 3.

 • 1 reactie zelf reageren > toon reactie >
  • 24-02-2012

   Ik heb onlangs (veel te laat) te horen gekregen van mijn moeder dat ze DES heeft gebruikt. Ben nog bezig dossiers boven water te krijgen maar veel is al vernietigd. Hoe zit het nu met het indienen van een schadeclaim. Kan dat nog?

   Monique
  Reageer ook