Welke aandoeningen?

Aan alle categorieën zijn leeftijdsgrenzen verbonden.
Men kan een uitkering aanvragen voor één (sub)categorie.
Meer informatie over aandoeningen, via het DES Fonds

DES-moeders:
Met borstkanker, geconstateerd in de leeftijd tussen 45 en 65 jaar.

DES-dochters:
Met een van de volgende aandoeningen/problemen:
Categorie 1:
Adenosis en andere DES gerelateerde vormafwijkingen van cervix en/of vagina
Categorie 2:
Goedaardige afwijkingen van cervix en/of vagina (CIN I, II, III en VAIN I, II, III, lichte, matige, ernstige dysplasie of CIS van cervix of vagina)
Categorie 3 (verdeeld in subcategorieën):
Vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen met één of meer levende kinderen
(subcategorieën: twee of meer miskramen, vruchtbaarheidsbehandeling met IUI of IVF, dreigende vroeggeboorte (of cerclage), vroeggeboorte of buitenbaarmoederlijke zwangerschap)
Categorie 4:
Vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen zonder levend kind waarvan ook sprake is als het kind binnen drie maanden is overleden; de vrouw moet 46 jaar of ouder zijn; vaginale stenose (categorie 4h)
(subcategorieën: onvruchtbaarheid sec, twee of meer spontane miskramen, vruchtbaarheidsbehandeling met IUI of IVF, (dreigende) vroeggeboorte, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of vaginale stenose)
Categorie 5:
Maligniteit van de cervix (baarmoederhalskanker) al dan niet met uitzaaiingen (metastasen) en/of recidief.
Categorie 6:
Clear Cell Adeno Carcinoom (CCAC) van de vagina of cervix al dan niet met uitzaaiingen (metastasen) en/of recidief. Ook nabestaanden van DES-dochters met CCAC kunnen in aanmerking komen voor een uitkering, indien de DES-dochter na 1975 is overleden.

DES-zonen
een abnormale zwelling van de bijbal (epididymiscysten)
een te kleine teelbal (hypoplastische testis)

  • Reageren zelf reageren >
    Reageer ook