Rol van medische professionals

In de meeste gevallen zal de aanvrager bewijzen van de aandoening moeten leveren uit het medisch dossier. De aanvrager zal zich daartoe wenden tot de behandelend arts met de vraag relevante kopieën uit het dossier te leveren. Daarbij moet de arts een specifiek artsformulier van het DES Fonds invullen, dat dient te worden geleverd door de patiënt.

Het bewijs van blootstelling volgt primair uit het dossier van de moeder. Veel van de moeder-dossiers bestaan helaas niet meer. Toch vragen wij u om uw uiterste best te doen mee te denken met de DES-moeders in een poging nog iets van bewijs van het gebruik van DES boven water te krijgen.

Indien het dossier van de moeder echt niet meer beschikbaar is, kan de DES-dochter haar blootstelling vaak bewijzen via haar eigen dossier. Het DES Fonds acht een aantal vormafwijkingen bij de dochter voldoende bewijsgevend voor DES-blootstelling. Het betreft o.a. adenosis, randen, richels of hanenkam in de vagina of op de baarmoedermond, en een T-vormige baarmoeder of pofmouwtjes in de eileiders.Ook hiervoor moeten relevante kopieën uit het dossier worden geleverd, moet de arts een specifiek artsformulier van het DES Fonds invullen, dat dient te worden geleverd door de patiënt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aandoeningen waarvoor een uitkering bestaat kunt u kijken op de site van het DES Fonds (klik daar op dochters, moeders of zonen). U vindt daar ook meer informatie over de rol van de artsen. U kunt daar zo nodig ook zelf artsformulieren downloaden.

Ook bij de Vroeggeboorteregeling moeten er bewijsdocumenten worden aangeleverd. Meer over deze schaderegeling vindt u hier.  

De site van het DES Centrum geeft ook meer informatie over het DES Fonds. Kijk hiervoor in de dossiers.

  • Reageren zelf reageren >
    Reageer ook