Aanvragen van een uitkering

DES-betrokkenen kunnen een aanvraag indienen op papier of via internet. Bij de aanvraag moeten ook bewijzen worden geleverd.
Voor het aanvragen van uitkeringen en het leveren van bewijzen dienen aanvragers de aanvraagformulieren en artsformulieren te gebruiken, opgesteld door het DES Fonds.

Let op:
DES-betrokkenen hoeven niet te bewijzen dat hun aandoening door DES-blootstelling is veroorzaakt.
Zij moeten wel bewijzen dat zij zijn blootgesteld aan DES.
Het DES Fonds heeft exact omschreven welke aandoeningen in aanmerking kunnen komen voor een uitkering, en onder welke voorwaarden.

  • Reageren zelf reageren >
    Reageer ook