Activiteiten

Het DES Centrum richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact. Die inzet vertalen wij in verschillende producten, activiteiten en taken. Een deel daarvan keert regelmatig terug. Andere vinden op meer incidentele basis plaats. Kijk in agenda voor aankondiging van komende activiteiten en hou de website in de gaten voor nieuwe informatie, producten en dossiers.

Folder
Het DES Centrum geeft één folder uit over de gevolgen van DES

Vragen aan het DES Centrum: via de mail of de DES Infolijn
Via de mail kunnen vragen worden gesteld aan het DES Centrum. Men mag dan binnen 10 werkdagen een antwoord verwachten van het DES Centrum.
Als de mail geen uitkomst biedt, kan men ook bellen met de DES Infolijn (030-2518339). Dit is de telefonische hulpdienst van het DES Centrum. Aan de telefoon tref je de medewerkster. Klik hier voor informatie over bereikbaarheid. 

DES Flits
Donateurs ontvangen zes maal per jaar DES Flits. Het houdt je op de hoogte van ontwikkelingen op juridisch, medisch of meer algemeen gebied die voor DES-betrokkenen interessant kunnen zijn. Ook vind je er persoonlijke verhalen en informatie over thema's die aan de DES-problematiek gerelateerd zijn.
DES Flits wordt digitaal verstuurd. Donateurs van wie geen mailadres bekend is, ontvangen één keer per jaar, in december, een gedrukte versie met de belangrijkste nieuwsberichten uit het afgelopen jaar.  

Wetenschappelijke commissie

De aan het DES Centrum verbonden Wetenschappelijke Commissie stelt zich als taak het stimuleren, faciliteren en volgen van onderzoek naar de langetermijngevolgen van DES-blootstelling. De Commissie adviseert het DES Centrum over DES gerelateerde zaken. De commissie komt twee maal per jaar bijeen.

DES-net Project: samenwerking met Nederlands Kanker Instituut
Het NKI (Nederlands Kanker Instituut) voert onderzoek uit in het kader van het DES-net Project. Dit betreft onderzoek naar langetermijneffecten van blootstelling aan het DES-hormoon bij de dochters. Omdat er aanwijzingen zijn dat er ook gevolgen kunnen zijn voor de DES-kleinkinderen, is in de vragenlijst van het DES-net Project een open vraag gesteld naar het voorkomen van aangeboren afwijkingen bij kinderen van DES-dochters. Het is vanaf 2009 niet meer mogelijk om nog deel te nemen aan het Project.

  • Reageren zelf reageren >
    Reageer ook